Art.Pabito

ATELIER

Od zawsze lubiący szukać nowych kultur oraz inspiracji… Zafascynowany malarstwem, tworzący różnorodne motywy w obrazach.

Moja dusza krąży w orbicie żeliwa, gumy i benzyny 🙂 Zajmuję się mechaniką i inżynierią pojazdów. Podobnie w malarstwie odwoływanie się do doskonałości linii czy kształtów jest wynikiem praktyk w rysunku przestrzennego i składa się na emocjonalność abstrakcyjnego ekspresjonizmu, do którego lubię się odwoływać.

W pracach odnajdziemy również starotestamentalne ścieżki Proroków, czasu których jak dobrze zauważył w ostatnich czasach wybitny Malarz Jerzy Nowosielski brakuję już od wielu dekad.

Usiądź i ciesz się moim światem sztuki.

 

Art.Pabito

ATELIER

Always fond of looking for new cultures and inspirations… Fascinated by painting, creating various motifs in paintings.

My soul has been circulating in the orbit of cast iron, rubber and gasoline 🙂 I deal with mechanics and vehicle engineering. Similarly, in painting, the reference to the perfection of lines or shapes is the result of practices in spatial drawing, and adds up to the emotionality of abstract expressionism to which I like to refer.

In the works we will also find the Old Testament paths of the Prophets, the time of which, as the eminent Painter Jerzy Nowosielski has recently noticed, has been missing for many decades.

Sit back and enjoy my art world.